You are currently browsing the Videotorium site of the organization Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.
Adatkezelési és felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás)
 
Videotorium weboldalon történő regisztráció
 
A jelen adatkezelési és felhasználási hozzájárulás (Hozzájárulás) az NIIF Intézet (Intézet) által üzemeltetett http://videotorium.hu weboldalra (Videotorium) regisztráló felhasználók (Felhasználó) személyes adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulását és az Intézet adatkezelésre vonatkozó teljes körű tájékoztatást tartalmazza.
 
A Hozzájárulásban nem szabályozott kérdésekben az NIIF Intézet Adatvédelmi Szabályzata (elérhető: https://webform.niif.hu) az irányadó.
 
1)   A Videotorium a felsőoktatás és kutatás szereplői számára létrehozott speciális videó, audió megosztó portál, amely helyet és megjelenési formát biztosít a felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben és közgyűjteményekben keletkező videó-tartalom számára. Felhasználó a Videotorium oldalon történő regisztrációt (Regisztráció) követően felhasználói név és jelszó segítségével vagy föderatív eduID azonosítás során, saját anyaintézménye útján azonosítja magát, majd ezt követően igényelheti a Videotartalmak feltöltéséhez szükséges jogosultságokat.
 
2)   Az Intézet a Felhasználó 5. pontban szereplő személyes adatait a Regisztráció érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés a célnak megfelelően történjen. A Felhasználó ezennel hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok érdekében.
 
3)   Az adatkezelés időtartama a Regisztráció törlését követő öt (5) év.
 
4)   Amennyiben Felhasználó rendelkezik föderatív azonosításhoz szükséges eduID azonosítóval, a Felhasználó a saját intézménye által elvégzett föderatív azonosítást követően jogosult belépni a Videotorium oldalra. A föderatív azonosítás során alkalmazandó adatkezelési szabályokra a Felhasználó saját intézményének adatkezelési szabályai irányadóak.
 
5)   Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik föderatív azonosításhoz szükséges eduID azonosítóval, az Intézet a Felhasználó azonosításához, a Regisztráció során, a jelen Hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat kezeli:
a) a Felhasználó neve;
b) a Felhasználó email címe;
c) a Felhasználó email címéhez tartozó jelszó hash;
d) a Felhasználó titulusa/tudományos fokozata;
e) a Felhasználó megjelenített neve (becenév).
 
Mint az Intézet által nyújtott szolgáltatások felhasználója ezúton igazolom, hogy a jelen Hozzájárulás elfogadásával igazolom, hogy a Hozzájárulást elolvastam és megértettem. Igazolom továbbá, hogy az Intézet az adatvédelmi tájékoztatást is magában foglaló „NIIF Intézet Adatvédelmi Szabályzat” elérhetőségéről előzetesen tájékoztatott, és a szabályzatban foglaltakra tekintettel az adatvédelmi szabályzatban és a jelen Hozzájárulásban meghatározott adatkezelésekhez ezúton hozzájárulásomat adom.