You are currently browsing the Videotorium site of the organization Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont. The content of the search results and listing pages of the site (Main page, Categories, Channels, Live events) are limited to this organization. In case you wish to browse the whole archive of Videotorium, please, navigate back to the main Videotorium site.

A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon

A reformáció emlékezete a kora újkori Magyarországon (37)

Protestáns és katolikus értelmezések a 16–18. században
Debrecen, 2017. május 18–20. A konferencia rendezői és támogatói: Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely és a Magyar Emlékezethelyek Kutatócsoport – NKFIH/OTKA támogatással), Debreceni Egyetem BTK Irodalomtudományok Doktori Iskola, Tiszántúli Református Egyházkerület, Debreceni Református Kollégium, Debrecen Megyei Jogú Város, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztály, együttműködve a tudományegyetemek régi magyar irodalom tanszékeivel, Reformáció Emlékbizottság,
Refo 500 – Refo RC nemzetközi konzorcium, Országos Széchényi Könyvtár.

több kevesebb

Konferencia

9. ülés (4)
8. ülés (2)
7. ülés (5)
6. ülés (4)
5. ülés (3)
4. ülés (2)
3. ülés (3)
2. ülés (4)
1. ülés (3)
Megnyitó (7)

Megnyitó

Bitskey István 7 éve - 7:47

Köszöntő

Bartha Elek 7 éve - 6:48

Köszöntő

Komolay Szabolcs 7 éve - 4:42

Köszöntő

Hafenscher Károly 7 éve - 4:44

Köszöntő

Győri L. János 7 éve - 7:29

A 2017. évi Klaniczay Tibor-díj átadása

Kecskeméti Gábor
Bene Sándor
Tóth Gergely
7 éve - 10:23

A Klaniczay-díj átvételekor

Tóth Gergely 7 éve - 5:08

A reformáció százéves évfordulója a heidelbergi

P. Vásárhelyi Judit 7 éve - 28:39

„Post tenebras lux”

Dr. Fazakas Gergely Tamás 7 éve - 22:51